GVDS

 

GVDS assistentie voor architect, aannemer, promotor, particulier, ...

 

GVDS verzorgt :

opmeten en uittekenen van bestaande gebouwen

digitalisatie van oude plannen

ontwerp van interieur en exterieur – 2D en 3D

tekenwerk van ontwerp tot en met uitvoering, bouw, technisch, interieur, detaillering

visualisatie

opmaak bouwaanvraagdossier, verkavelingsdossier, schaduwstudie,…

 

 

 

GVDS assistance to architect, contractor, developer, private, ...

 

GVDS provides :

measuring and drawing of existing buildings

digitization of old plans

design of interior and exterior - 2d and 3d

drawings from design to execution, construction, engineering, interior design, detailing

visualization

building permit, allotment permit, shadow study, ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewerkingen ongedaan maken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved